Projekt ustawy o ekonomii społecznej

Trwają konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej.

Nie ulega wątpliwości że przygotowywana ustawa jest bardzo oczekiwana przez środowisko ekonomii społecznej, a zwłaszcza przedsiębiorczości społecznej. Jednakże zdaniem przedstawicieli podmiotów ES i Ekspertów zajmujących się ekonomia społeczną wymaga ona zmian i dopracowania aby w większym stopniu odpowiadała na oczekiwania i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej

Poniżej link do tekstu projektu ustawy
https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12346902/katalog/12788694#12788694

Ponadto proponuję zapoznanie się z przebiegiem, zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych debaty na temat przyszłości ekonomii społecznej, w kontekście nowej ustawy
Link do debaty
https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/przyszle/6-ekonomia-spoleczna-i-solidarna-na-ile-spoleczna-i-solidarna