Przekształcanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych

Wreszcie jest.

Po dwóch latach od napisania ukazała się publikacja wspierająca ośrodki pomocy społecznej w przekształceniu w centra usług społecznych.

Gorąco polecam !

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/5/9/33af8c1e9f9444abb6bb6df6bce9bce3/6.%20Przekszta%C5%82cenie%20o%C5%9Brodka%20pomocy%20spo%C5%82ecznej%20w%20centrum%20us%C5%82ug%20spo%C5%82ecznych.pdf