Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej

Polecam najnowszą publikację na temat usług społecznych i polityki społecznej.

„Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej” to najnowsza książka autorstwa prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego, rektora Uczelni Korczaka, mojego Pracodawcę i Mentora.

Książka przedstawienia współczesnych problemów, perspektyw i wyzwań socjalnych. Jest cennym studium dla wszystkich, który zawodowo związani są z sektorem usług społecznych.

Zamówienia na publikacje można składać za pośrednictwem Uczelni Korczaka, pod adresem: marketing@uczelniakorczaka.pl

Ja już swój egzemplarz posiadam.