Dorobek naukowy

Udział jako prelegent w konferencjach i uczestnik w seminariach:

 1. Konferencja „Wiedza-Motywacja-Sukces”, organizator Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, temat wystąpienia: „KIS Janów Lubelski jako przykład dobrych praktyk ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie” , temat wystąpienia: „Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim jako przykład dobrych praktyk”. Chełm – 22.05.2009 rok.
 2. Konferencja „Wyzwania ekonomii społecznej na Ziemi Sandomierskiej, organizator Caritas Diecezji Sandomierskiej, temat wystąpienia: „KIS jako animator lokalnej przedsiębiorczości – na przykładzie KIS w Janowie Lubelskim”. Sandomierz – 09.10.2009 rok.
 3. Konferencja „Ekonomia Społeczna – szansą na lepsze jutro”, organizator Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie, temat wystąpienia: „Działalność Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim”. Lublin – 04.03.2010 rok.
 4. Konferencja organizowana w ramach projektu: „Spółdzielczość – moją szansą”, organizator Stowarzyszenie Nowa Szansa z Zamościa, temat wystąpienia: „Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim”. Zamość – 25.03.2010 rok.
 5. Konferencja „Ekonomia Społeczna – nowe możliwości”, organizator Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie, temat wystąpienia: Klub Integracji Społecznej – podmiotem ekonomii społecznej na przykładzie KIS w Janowie Lubelskim”. Lublin – 11.06.2010 rok.
 6. Konferencja „Zatrudnienie socjalne szansą na lepsze jutro”, organizator Centrum Integracji społecznej w Chełmie, temat wystąpienia: „Idea zatrudnienia socjalnego”. Chełm – 5.11.2010 rok.
 7. Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy edycja 2011, organizator Stowarzyszenie „Współistnienie”- Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie, temat wystąpienia: „Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelski.” Łobez – 16.06.2011 rok.
 8. Konferencja zamykająca projekt Centrum Ekonomii Społecznej, organizator Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie, temat wystąpienia: „Lubelskie Partnerstwo Klubów Integracji Społecznej” – 13.12.2011 rok.
 9. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację” – zorganizowane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, temat wystąpienia: „Współczesny Senior z perspektywy regiony lubelskiego”. Częstochowa – 23.09.2013 rok.
 10. Konferencja Naukowa: „Aktualne problemy i wyzwania pracy socjalnej” – zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, im. Jana Pawła II WZNoS KUL w Stalowej Woli, temat wystąpienia: „Zatrudnienie socjalne trwałym elementem polskiej polityki workfare ( praca zamiast zasiłku) – kilka refleksji po 10 latach korzystania z ustawy”. Stalowa Wola – 07.05.2014 rok
 11. Konferencja Naukowa: „Model Lokalnej Współpracy w Gminie Godziszów’’ pod patronatem naukowym Instytutu Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie oraz przy wsparciu Gminy Godziszów, temat wystąpienia: „Partnerzy KIS w reintegracji społeczno-zawodowej”. Godziszów – 18.2014 rok.
 12. Konferencja Naukowa: „Model Lokalnej Współpracy w Gminie Modliborzyce – pilotaż.’’ pod patronatem naukowym Instytutu Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie oraz przy wsparciu Gminy Modliborzyce, temat wystąpienia: „Wykorzystanie potencjału lokalnego w reintegracji społeczno-zawodowej”. Modliborzyce – 19.08.2014 rok.
 13. Konferencja Naukowa: „Współpraca lokalna dla rozwiązywania problemów społecznych. Społeczności lokalne – reintegracja – rozwój” pod patronatem naukowym Instytutu Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie oraz przy wsparciu Gminy Janów Lubelski, temat wystąpienia: „Współpraca międzysektorowa na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej, na przykładzie Janowskiego Modelu Lokalnej Współpracy, funkcjonującego w ramach KIS Janów Lubelski”. Janów lubelski – 20.08.2014 rok.