Tag: Pomoc społeczna

Zmiana kryteriów dochodowych z pomocy społecznej

W dniu 14 lipca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Podwyższone kryteria będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 …