Działalność RODO

Dr Paweł Wiśniewski, jest autorem także kilkunastu dokumentów strategicznych o nazwie Polityka Ochrony Danych Osobowych przygotowanych w związku z wejściem w życie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dla podmiotów z całej Lubelszczyzny, w szczególności przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Kluczowe umiejętności i ukończone szkolenia:

 1. Uczestnictwo w seminarium: „Ochrona danych osobowych w instytucjach pomocy społecznej, Warszawa 24.04.2012 rok.
  Zaświadczenie 463/2012
 2. Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, kurs – Audytor wewnętrzny, Warszawa 2016 rok.
  Zaświadczenie Audytor wewnetrzny
 3. Ukończone szkolenia z zakresu wprowadzenia RODO – Certyfikat kompetencji Inspektora Danych Osobowych, w tym:
 • kurs opracowania „Polityki Ochrony Danych Osobowych” zgodnie z RODO – 23.02.2018 roku, Lublin;
  Certyfikat RODO
 • kurs „Obowiązki Inspektora Ochrony Danych i Administratora w świetle RODO” – 23.02.2018 roku, Lublin.
  Certyfikat RODO
 1. Ukończone szkolenie: „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach zatrudnienia socjalnego – praktyczne przygotowanie do stosowania RODO” – 17.04.2018 Lublin.
  Zaświadczenie RODO
 2. Uczestnictwo w konferencji on-line, RODO-najważniejsze wyzwania dla firm,  22-23.05.2018 rok.
  Certyfikat RODO
 3. Uczestnictwo w IV Lubelskim Konwencie Informatyków i Administracji 20-21 września 2018 Lublin.
  Certyfikat Konwent
 4. Ukończone szkolenie: „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE w świetle przepisów RODO”.
  Zaświadczenie
 5. Ukończone szkolenie: „Analiza ryzyka i ocena skutków wg RODO/ISO”.
  Zaświadczenie
 6. Ukończone szkolenie: Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 10 czerwca 2019 Rzeszów.
  Zaświadczenie
 7. Uczestnictwo w V Lubelskim Konwencie Informatyków i Administracji 19-20 września 2019 Lublin.
  Certyfikat Konwent
 8. Uczestnictwo w VI Lubelskim Konwencie Informatyków i Administracji on-line 17-18 listopada 2020.

 9. Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych – Porąbka 12.11.2020.
  Certyfikat Kompetencji
 10. Certyfikat Prawno – techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania – Częstochowa 20.01.2021.
  Certyfikat

Rekomendacje

 1. Rekomendacje Stowarzyszenia Przystań w Mienianach Rekomendacje
 2. Rekomendacje Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” Rekomendacje
 3. Rekomendacje Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Rekomendacje
 4. Rekomendacje Firmy TRANSPORTEX Krzysztof Biernat Rekomendacje
 5. Rekomendacje Zakładu Usługowego Eko-Park Andrzej Giżka Rekomendacje
 6. Rekomendacje Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe „Florczak” – Antoni Florczak Rekomendacje
 7. Rekomendacje Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus Rekomendacje
 8. Rekomendacje Firmy „Jakub Wróblewski” Rekomendacje
 9. Rekomendacje Firmy Trans-Pal Sp. z o.o. Rekomendacje
 10. Rekomendacje Firmy Trans-Pal Paliwa Sp. z o.o. Rekomendacje
 11. Rekomendacje Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim Rekomendacje
 12. Rekomendacje Janowski Ośrodek Kultury Rekomendacje
 13. Rekomendacje Synergia Sp. z o.o. Rekomendacje
 14. Rekomendacje Blue Fox Sp. z o.o. Rekomendacje