Publikacje

Publikacje w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej i zatrudnienia socjalnego:

 1. Lubelski Przewodnik po Ekonomii Społecznej – merytoryczna treść publikacji. Publikacja przygotowana w ramach projektu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w siedzibą w Lublinie „Lubelscy Inspiratorzy Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach programu PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. Lublin 2010 rok.
  Lubelski Przewodnik po Ekonomii Społecznej
 2. Zakładanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej. Poradnik. Publikacja powstała w ramach projektu Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Lublinie, „Centrum Ekonomii Społecznej” w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2. Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie. Lublin 2010 rok.
  Zakładanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
 3. Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Poradnik. Publikacja powstała w ramach projektu Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Lublinie, „Centrum Ekonomii Społecznej” w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2. Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie. Lublin 2010 rok. (współautor)
  Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
 4. Ekspertyza prawno-ustawowa dot. Klubów Integracji Społecznej (KIS) jako instytucji wsparcia prowadzonych przez samorząd – sporządzona w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie. Warszawa 2012 rok
  Ekspertyza prawno-ustawowa dot. Klubów Integracji Społecznej
 5. Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Druk sejmowy nr 679. Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Warszawa 2012. ( współautor).
  Informacja o funkcjonowaniu CIS I KIS
 6. Klub Integracji Społecznej – sprawdzony podmiot usług reintegracji społeczno-zawodowej w praktyce ustawy o zatrudnieniu socjalnym. [w:] Szkoła Animatorów Ekonomii Społecznej. Podręcznik. Publikacja powstałego w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides” w Lublinie. Stowarzyszenie Bona Fides 2013 rok.
  Klub Integracji Społecznej – sprawdzony podmiot
 7. Usługi podmiotów zatrudnienia socjalnego, a proponowane narzędzia pracy komponentu Modelu: „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – Zatrudnienie i Edukacja”. Ekspertyza wykonana w ramach realizacji projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Warszawie. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie. Warszawa 2013 rok.
  Usługi podmiotów zatrudnienia socjalnego
 8. Klub integracji społecznej jako podmiot zatrudnienia socjalnego. [w:] Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim – edycja 2012. Publikacja wydana w ramach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, do Klubu Integracji Społecznej” realizowanego na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej w Batorzu, Chrzanowie, Godziszowie i Potoku Wielkim, realizujących projekty systemowe, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
  KIS jako podmiot zatrudnienia socjalnego