Aktywność zawodowa – współpraca

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz pomocy społecznej

 

Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie

 • Merytoryczne wykłady – ekonomia społeczna
  Wykłady IRSS 2012
 • Sprawozdanie dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z działalności Centrów Integracji Społecznej
  Podziękowanie IRSS 2012
 • Zaproszenie do współpracy nad przygotowaniem raportu pt.: Informacja o działalności centrów i klubów integracji społecznej – II edycja monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym
  Zaproszenie IRSS 2013
 • Uczestnictwo w seminariach i konferencjach jako prelegent organizowanych przez Centrum Zasobów Ludzkich
  Zaświadczenie IRSS 2014
 • Pełnienie funkcji członka Grupy Eksperckiej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie ds. opracowań końcowych produktów projektu systemowego 1.48 Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym
  Zaświadczenie IRSS 2014