15 urodziny Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

19 sierpnia 2021 zostały zorganizowane obchody 15-lecia Centrum Integarcji Społecznejw Chełmie. Piknik z okazji Jubileuszu 15-lecia Centrum Integracji Społecznej w Chełmie! Piknik Integracyjny odbył się w ogrodzie Dziennego Domu Senior + Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie. Spotkanie było doskonałą okazja do podsumowania piętnastoletniej działalność jednostki.
Twórcą i wieloletnim Dyrektorem CIS jest Pani Katarzyna Sokołowska, od dwóch lat Centrum kieruje Pani Bożena Stasiak.
Serdeczne gratulacje dla kadry zarządzającej oraz pracowników CIS.