Otwarcie Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie

W dniu 16 września 2021 roku w Inkubatorze Technologicznym – Lubelskim Centrum Wsparcia Organizacji pozarządowych w Lublinie odbyło się spotkanie inauguracyjne działalności Obserwatorium Centrów Usług Społecznych w Lublinie.

Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziały niekwestionowane autorytetu w tej dziedzinie. Pan dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, przedstawił Centra usług społecznych jako inwestycję w rozwój i integrację usług społecznych i profesji pomocowych, a Pan dr hab. Mirosław Grewiński, prof. UK, Rektor Uczelni Korczaka, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Przewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy MRiPS, opowiedział o wyzwaniach związanych z rozwojem usług społecznych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele jednostek zaangażowanych w promocję i tworzenie centrów usług społecznych – ROPS w Lublinie, WPS LUW w Lublinie, PCPR w Lublinie, Ośrodków Pomocy Społecznej w całego Województwa oraz przedstawiciele CUS z naszego regionu i nie tylko oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszam na Portal internetowy Obserwatorium https://cusy.pl