„Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej – szanse i zagrożenia”, Warszawa 2021

Czekając na przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały ws. rozwoju procesu deinstytucjonalizacji w polskiej polityce społecznej (w postaci „Strategii rozwoju usług społecznych w latach 2021-2030”), przypominamy o pionierskiej publikacji z tego zakresu, która ukazała się w 2021 roku pod redakcją Mirosława Grewińskiego i Joanny Lizut. Praca składa się z artykułów omawiających kategorię deinstytucjonalizacji i jej uwarunkowań oraz tekstów analizujących polskie i zagraniczne doświadczenia z tego zakresu. Wśród autorów znajdują się: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut, Krzysztof Chaczko, Anna Zasada-Chorab, Jerzy Krzyszkowski, Andżelika Łoś-Kosmala, Ewelina Zdebska, Anna Kanios, Małgorzata Skwarek, Paweł Wiśniewski, Michał Wójcik, Katarzyna Stanek, Arkadiusz Durasiewicz.

Polecamy!