Spotkanie CUS

W dniach 5-6 sierpnia 2021 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zorganizował spotkanie dedykowane dyrekcji oraz pracownikom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa lubelskiego.

W programie szkolenia znalazły się m.in. prezentacje działań nowopowstałych jednostek służących rozwojowi usług społecznych przedstawili:

Pani Anna Ostasz – Dyrektor CUS w Bełżycach,
Pani Ewelina Szkutnicka – Dyrektor CUS w Opolu Lubelskim,
Pani Zofia Mikusek – p.o. Dyrektora CUS w Wojcieszkowie oraz
Pan Andrzej Mańka – Dyrektor CUS w Świdniku;

Po prezentacji obywała się dyskusja na temat funkcjonowania cus-ów i możliwości współpracy na linii – Centra Usług Społecznych – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.